Student Representatives

Unsplashed background img 1
Tanya Shreedhar

PG DAC Representative

PhD 2014

tanyas@iiitd.ac.in
Vincent B. Mathew

Member

MTech 2014

vincent1430@iiitd.ac.in
Ankita Mehta

PG Convocation Representative

MTech 2015

ankita15005@iiitd.ac.in
Keshav Bhojak

Member

MTech 2015

keshav15128@iiitd.ac.in
Vishav Vikash

Member

MTech 2015

vishav15117@iiitd.ac.in
Sarthak Ahuja

DAC Representative

BTech 2012

sarthak12088@iiitd.ac.in
Zaid Aslam

Treasurer

BTech 2012

zaid12060@iiitd.ac.in
Saumya Nagpal

Club Coordinator

BTech 2012

saumya12158@iiitd.ac.in
Harsh Manocha

Cultural Coordinator

BTech 2012

harsh12134@iiitd.ac.in
Bavneet Singh

Sports Coordinator

BTech 2012

bavneet12132@iiitd.ac.in
Gurshabad Grover

Secretary

BTech 2013

gurshabad13038@iiitd.ac.in
Taruvar Aggarwal

ECE Club Coordinator

BTech 2013

taruvar13166@iiitd.ac.in
Nikita Gupta

UG Convocation Representative

BTech 2013

nikita13068@iiitd.ac.in
Varun Kumar

Website Admin

BTech 2013

varun13169@iiitd.ac.in
Anant Jain

Member

BTech 2014

anant14014@iiitd.ac.in
Madhav Varma

UG DAC Representative

BTech 2014

madhav14061@iiitd.ac.in
Vahini Ummalaneni

Member

BTech 2014

vahini14169@iiitd.ac.in
Aravinda Kumaran

Member

BTech 2015

aravinda15133@iiitd.ac.in
Devishi Kesar

Member

BTech 2015

devishi15024@iiitd.ac.in
Shagun Kapur

Member

BTech 2015

shagun15175@iiitd.ac.in